Dlaczego warto inwestowac w fundusze ETF ?

Fundusz ETF (Exchange Traded Fund) jest gotową inwestycją, podobnie jak tradycyjny fundusz inwestycyjny, z tymże może on być kupiony oraz sprzedany na giełdzie, tak samo jak akcje. Dla inwestorów oznacza to połączenie zalet dywersyfikacji jakie oferują fundusze inwestycyjne, z elastyczności i przejrzystością jakie oferują akcje.

Read more
Fundusze akcyjne wreszcie notuja wzrosty

Polska gospodarka,  znajduje się u progu silnego ożywienia. Rekordowo niskie stopy procentowe spowodują wzrosty na rynkach finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym. Takie środowisko, coraz bardziej motywuje klientów indywidualnych do przenoszenia środków do produktów inwestycyjnych, gdzie znaleźć można zdecydowanie bardziej atrakcyjne stopy zwrotu.

Read more