Dlaczego warto inwestowac w fundusze ETF ?

Fundusz ETF (Exchange Traded Fund) jest gotową inwestycją, podobnie jak tradycyjny fundusz inwestycyjny, z tymże może on być kupiony oraz sprzedany na giełdzie, tak samo jak akcje. Dla inwestorów oznacza to połączenie zalet dywersyfikacji jakie oferują fundusze inwestycyjne, z elastyczności i przejrzystością jakie oferują akcje.

Pierwszy ETF do obrotu na warszawską giełdę trafił we wrześniu 2010 roku, a więc po ponad 10 latach od wprowadzenia takiego instrumentu do obrotu na rynek publiczny w Europie, był to fundusz na indeks warszawskich blue chipów – WIG 20 firmy Lyxor. Od 31 maja 2011 roku inwestorzy giełdowi mają możliwość handlu ETF-ami na indeks największych spółek niemieckich (DAX) oraz amerykańskich (S&P500). Dzięki temu inwestorzy w Polsce, mają możliwość pośredniego inwestowania w akcje spółek np. amerykańskich bez potrzeby posiadania zagranicznych rachunków maklerskich.
W maju tego roku ETF zanotował historyczne high, podczas gdy index WIG20 jest zdecydowanie niżej, co jest spowodowane wypłaconymi dywidendami warszawskich blue chips, bowiem WIG20 jest indeksem cenowym. Dlatego należy bardziej porównywać performance ETF na WIG20 z indeksem WIG 20 TR.

W przypadku funduszu ETF na WIG20 i DAX od 2012 roku dywidendy nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane w funduszu . Główna zaletą funduszy ETF są koszty, znacznie niższe w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, gdzie opłata roczna to w większości 3-4 procent. W przypadku ETF jest to od 0,14 do 0,5 procenta. Fundusze te są zarządzane pasywnie, zarządzanie nimi ogranicza się do tego, aby fundusz wiernie odwzorowywały wyniki wybranego indeksu giełdowego. Dlatego zarządzanie nimi nie wymaga specjalnych umiejętności od zarządzającego. Co więcej, inwestycja w funduszach inwestycyjnych ETF jest w 100% transparentna, wiadomo w co inwestuje fundusz, na jakie ryzyka jest narażony oraz z góry znamy koszty zarządzania.

Wartość aktywów w ETF oraz ETP niemal zrównała się z aktywami w Hedge Funds w 2015 roku.


Inna zaletą są atrakcyjne stopy zwrotu akcyjnych funduszy ETF. W ciągu 101 lat inwestowania w USA (1900-2000) średnioroczna nominalna stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniosła 10,1% (Triumph of the Optimists: 101 Years of GLobal Returns). Jak wynika z wielu badań, większość funduszy aktywnie zarządzanych nie jest w stanie w długim okresie pobić benchmarku, a co dopiero indywidualny inwestor, który nie dysponuje zaawansowanymi narzędziami.
Atrakcyjne wyniki inwestycyjne nie są oczywiście jedyną zaletą funduszy ETF. Niewątpliwie bardzo ważną cechą tych podmiotów jest możliwość nabycia w wyniku jednej transakcji na ogół dobrze zdywersyfikowanego (a zatem pozwalającego na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego) portfela papierów wartościowych – w zależności od rodzaju funduszu oraz typu odwzorowywanego przezeń indeksu może to być od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy walorów.

Podsumowując, popularność tego typu instrumentów w Polsce stale rośnie, ze względu na niskie relatywnie koszty, transparentność oraz prostotę inwestycji, którą można prowadzić np w formie indywidualnego konta emerytalnego IKE. Problemem, jednak pozostają niska płynność, szerokie spready oraz mała liczba funduszy dostępnych w Polsce.

ETFy dostępne na polskiej Giełdzie:

 • Multi Units Luxembourg Lyxor ETF WIG20 (ETFW20L)
 • Multi Units Luxembourg Lyxor ETF DAX (ETFDAX)
 • Multi Units Luxembourg Lyxor ETF S&P500 (ETFSP500)

Inne ciekawe ETFy:

 • SPDR SP500 ETF (SPY) – ETF na sp500 (kwartalna dywidenda)
 • RUSSEL2000 ETF (IWM) – małe spółki amerykańskie (kwartalna dywidenda)
 • 20YR TRSY BOND ISHARES (TLT) – obligacje USA (wypłaca co miesiąc dywindendę)
 • DB US DOLLAR INDEX (UUP) -ETF na dolara

One Reply to “Dlaczego warto inwestowac w fundusze ETF ?”

 1. I often visit your blog and have noticed that you don’t update it often.
  More frequent updates will give your website
  higher rank & authority in google.

Dodaj komentarz