Jak rozliczyc podatek na FOREX w Metatrader 4

Nadszedł czas rozliczyć się z fiskusem z przychodów na FOREX za 2014 rok, za dwa tygodnie mija ostateczny termin. Wielu inwestorów odkłada tę czynność na ostatnie dni, tak aby należny podatek zapłacić jak najpóźniej (przecież można tymi pieniędzmi obracać do 30 kwietnia), podatnik inwestujący na rynku kapitałowym nie otrzyma też zwrotu nadpłaty. Jak co roku, padają te same pytania, pojawiają się te same wątpliwości i towarzyszy nam ten sam, stres z rozliczeniem naszych zysków lub strat.

Inwestując na giełdzie poprzez Dom Maklerski, nie ma problemu, wszystko dostajemy wyliczone w formie PIT 8c, trzeba tylko wpisać dane w odpowiednie pola. Inna sprawa gdy inwestujemy na FOREX, tu dochód należy wyliczyć samemu. Dla inwestorów posiadających rachunek w walucie obcej konieczne będzie przeliczenie na złotówki, co jest bardzo czasochłonne. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. (Art. 11a ust. 1 ustawy o PIT).

Polecam w tm przypadku obejrzeć video pani Barbary Mierosławskiej o podatkach:

Dane z programu Metatrader 4

W przypadku akcji jest tzw. reguła FIFO (First In, First Out), czyli data zbycia akcji minus data nabycia. W przypadku FOREX liczymy swap dodatni + zysk – swap ujemny + strata. Zaczynamy.

Po przejściu na terminal, w zakładce historia rachunku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Inny Okres, tu należy wpisać: od 2014.01.01 do 2014.12.31. Po wygenerowaniu transakcji z zadanego okresu należy kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Zapisz szczegółowy raport i zapisać na dysku. Raport zawiera plik .html (do otwarcia w przeglądarce lub notatniku) i wykres krzywej kapitału.

Dalej trzeba skopiować wszystko do Excela, zmienić kropki na przecinek (Edycja – Zamień – Zamień wszystko) oraz usunąć wiersze gdzie znajdują się: buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, wpłata gotówki, przelew. Następnie trzeba zsumować kolumny: PROFIT, SWAP, COMMISION.

Aby pozbyć się wartości ujemnych stosujemy formułę MODUŁ.LICZBY. Następnie korygujemy zysk o zapłacone prowizje i otrzymane w konsekwencji lub zapłacone SWAPY. Stawka podatkowa wynosi 19% – przypomnienie.

 Liczymy przychód i koszty uzyskania przychodu

Kopiujemy wartości z kolumn: prowizja swap i profit i przy pomocy funkcji SUMA.JEŻELI liczymy liczby dodatnie jako zysk i liczby ujemne jako strata. Dodajemy wartości i otrzymujemy przychód i koszty uzyskania przychodu. Dla sprawdzenia możemy policzyć czy zysk/strata wyjdzie taki sam/a.

Odliczanie strat z lat poprzednich

Wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć w jednym roku 50% poniesionej straty. Jak łatwo zauważyć, odliczenie takie będzie trwało zatem co najmniej dwa lata. Gdyby jednak przykładowo podatnik ponosił taką stratę w dwóch poprzednich latach, czyli 2012 i 2013, w zeznaniu za rok 2014 może wykazać 50% straty z roku 2012 i 50% straty z roku 2013, o ile osiągnięty dochód pozwoli na tak wysokie odliczenie. Podatnik może sobie wybrać, w jakiej wysokości w danym roku stratę tę chce odliczyć (przy czym nie więcej niż 50%) i czy w ogóle z tego uprawnienia zamierza skorzystać. Odliczenie to jest bowiem prawem a nie obowiązkiem podatnika.

Uzyskany dochód można pomniejszać o stratę w okresie następujących po sobie pięciu kolejnych latach. Przykładowo stratę za rok 2014 podatnik może zatem rozliczać przez lata 2015 – 2019. Jeżeli w tym czasie nie uzyska odpowiednio wysokiego dochodu pozwalającego na odliczenie tej straty w pełnej wysokości, część nieodliczona mu przepadnie (nie będzie mogła być odliczona w latach następnych). Uregulowania w zakresie rozliczania straty podatkowej ustawodawca zawarł w art. 9 ust. 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej załączam plik z obliczeniami. Jak rozliczyc podatek na FOREX w Metatrader 4

excel-150x150

Urząd Skarbowy może wezwać nas na wyjaśnienia dot. złożonego zeznania. Warto wydrukować sobie zestawienie wszystkich transakcji lub posiadać zapisane w pliku na dysku i dodatkowo w chmurze i trzymać gdzieś głęboko w szufladzie. Wydruk jest o tyle dobry, że w przypadku, gdy zdecydujemy się zamknąć konto u naszego brokera lub on sam nam je wyłączy np. po roku naszej nieaktywności to nie będzie problemu z szybkim przedstawieniem historii rachunku. O dane za rok 2014 rok Urząd Skarbowy może się nawet upomnieć do końca 2020 roku.

 

One Reply to “Jak rozliczyc podatek na FOREX w Metatrader 4”

  1. Kobieta mowi tak naprawde bardzo madrze, ale glupota na temat tego ze 1 transakcja przelicza sie 1 minute traci caly swoj autorytet. Jezeli Pani ma komputer z procesocer 286 to zwracam honor, jezeli nie proponuje z kims porozmawiac …

Dodaj komentarz