Grzechy inwestorów – szukanie potwierdzen

Jako pierwszy „grzech” weźmy pod rozważania nadmierną skłonność do szukania potwierdzeń własnych opinii (ang. confirmation bias). Inwestowanie na giełdzie nie jest prostą grą. Rynek kapitałowy nie jest systemem, który przy odpowiednio rzetelnym podejściu, sumienności i pracowitości jesteśmy w stanie rozpracować i zrozumieć wszystkie zawiłości jego funkcjonowania. Gra na giełdzie przypomina bardziej szukanie właściwego rozkładu prawdopodobieństw […]

Read more
Fundusze akcyjne wreszcie notuja wzrosty

Polska gospodarka,  znajduje się u progu silnego ożywienia. Rekordowo niskie stopy procentowe spowodują wzrosty na rynkach finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym. Takie środowisko, coraz bardziej motywuje klientów indywidualnych do przenoszenia środków do produktów inwestycyjnych, gdzie znaleźć można zdecydowanie bardziej atrakcyjne stopy zwrotu.

Read more
Psychologia inwestowania cz. 2

W świetle psychologii u każdego człowieka występuje wiele emocji. Możemy rozróżnić je jako pozytywne i negatywne. Jeśli jednak chodzi o inwestowanie to mamy tutaj do czynienia z czterema nikczemnymi i destrukcyjnymi emocjami. Zalicza się do nich: strach, chciwość, euforia oraz pewność siebie.

Read more
Konkurs Futures Masters

Zakończył się konkurs organizowany przez GPW – Futures Masters. W skrócie o co chodziło: Inwestuj wirtualny kapitał w kontrakty terminowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych – wygrywaj prawdziwe pieniądze! Konkurs trwa 5 tygodni, a każdy tydzień to nowa szansa na wygraną.

Read more
PZU przyspiesza – jest nowa strategia 3.0

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jest jedną z najstarszych oraz największych pod względem składki brutto, grupą ubezpieczeniową w Polsce, posiadającą w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Marka PZU należy do najlepiej rozpoznawanych w Polsce, znajomość spontaniczna marki wynosiła aż 86%. Grupa prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach: ubezpieczeń majątkowych i osobowych – oferowanych […]

Read more
Wzrost wartosci

„Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym miało miejsce pogorszenie koniunktury. Odnotowano wzrost poziomu produkcji i zatrudnienia. Ogólny portfel zamówień zwiększył się, natomiast saldo zamówień eksportowych zmalało. W ciągu ostatniego kwartału zmniejszył się także eksport, co odczuły zwłaszcza firmy publiczne. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie. Według […]

Read more