Portfel

Jak zbudować dobry portfel inwestycyjny? Czy sukces inwestycyjny zależy od umiejętności, czy może od szczęścia? Dlaczego jedne fundusze z tej samej grupy generują duży zysk a inne nie? – Budując portfel inwestycyjny nie można liczyć na szczęście. Ryzyko inwestycyjne mierzone jest nie tylko według ryzyka poszczególnych inwestycji. Trzeba brać pod uwagę również stopień powiązania stóp zwrotu inwestycji.

„By zbudować dobry portfel inwestycyjny, należy przede wszystkim dostosować naszą strategię do aktualnie panującej koniunktury.”


 

Szczegóły oraz kontynuacja:

http://www.fundamentalna.net/site/portfeleSingle.aspx?portfelName=cyginvest_SilneSpolki

2015-08-03_13h43_27