Różne Sposoby Tradowania

Handel na rynku Forex stał się bardzo popularny i w związku z tym, gracze rozwinęli wiele sposobów tradowania. Najbardziej popularne możliwości to: korzystanie ze spotów Forex, kontraktów terminowych futures, opcji, oraz ETF-ów (depozytowych funduszy inwestycyjnych).

Poniżej w skrócie przejrzymy czym dokładnie są te różne sposoby tradowania.


Spot Trading

Handel na rynku transakcji natychmiastowych (tzw. transakcji “spot”) oznacza, że handlujesz “na miejscu”, innymi słowami, handel walutą odbywa się natychmiast zgodnie z bieżącymi cenami rynkowymi. Handel na tym rynku jest prosty i dzięki temu, między innymi, jest taki popularny. Oferuje on również operacje całodobowe, płynność i wąskie spready. Transakcje na rynku spot z reguły wygasają w ciągu dwóch dni. Traderzy muszą wtedy zamknąć pozycję lub zdecydować się na rolowanie kontraktu. Trading tutaj zaczyna się od kwot w wysokości 25 $, aczkolwiek ta kwota nie jest rekomendowana.

Transakcje Terminowe Futures

Rynki Futures po raz pierwszy pojawiły się w roku 1972. Kontrakty terminowe futures tworzą rodzaj umowy polegającej na kupnie lub sprzedaży w ściśle określonym terminie w przyszłości (stąd nazwa). Są to standaryzowane kontrakty, którymi handluje się w cyklu kwartalnym z ustalonymi datami wygaśnięcia. Kontraktami futures handluje się poprzez scentralizowaną wymianę. Fakt, iż są one standaryzowane sprawia, że tego typu rynek jest ściśle regulowany i przejrzysty.

Opcje

Opcje dają kupującemu możliwości, ale nie obowiązek, aby kupił czy sprzedał aktywo w określonej cenie w momencie wygaśnięcia danej opcji. Innymi słowami, jeśli zdecydujesz się sprzedać opcję, będzie się od Ciebie wymagać kupna lub sprzedaży kapitału w określonej cenie przy określonej dacie wygaśnięcia. Opcjami handluje się również przy wymianie; jakkolwiek, w porównaniu do kontraktów futures są one dużo mniej płynne, a godziny otwarcia rynku dla pewnych opcji są ograniczone.

Fundusze EFT

Fundusze inwestycyjne typu EFT są tworzone przez instytucje finansowe i mogą zawierać kombinację walut i surowców, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może dywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Ponieważ EFT-y zawierają akcje, wiążą się z prowizjami handlowymi i kosztami transakcji. Należy również pamiętać, że godziny rynkowe dla handlu EFT są ograniczone.

Dodaj komentarz